Friday, January 30, 2009

முத்துக்குமார் காறி உமிழ்ந்த உமிழ்நீர்!
காறி உமிழ்ந்து போனான் முத்துக்குமார்
அழுத்தி துடைக்கப் போய்
காசு பணமாக எங்களது மாமிசம்

உதிர்ந்தன..... சேர்த்தே
எங்களது இடுப்பு வேஷ்டியும் தான்!!!
பி. கு: இதற்கு மேலும் அரிதாரம் பூசிக் கொண்டு இந்த அஹிம்சா நாட்டில் வாழ வழியில்லையென்று வெட்கி இறந்து போன அந்த சகோதரன் முத்துக்குமார்க்கு ஒரு கையாலாகாதவனின் ஒரு சொட்டு கண்ணீராக இதனை சமர்பிக்கின்றேன் :-(( .

Thursday, January 08, 2009

போலித்தனங்களுக்கு முற்றுப் புள்ளியே முதுமை!

என்னைச் சுற்றி எப்பொழுதும் என் வயதை ஒத்தவர்களைக் காட்டிலும் என்னை விட வயதிற் மூத்தவர்களே நண்பர்களாக அமையப் பெற்றிருக்கிறேன். ஏறக் குறைய 9 வருடங்களுக்கு முன்பு நான் நியு யார்க்கில் இருந்த பொழுது தென் அமெரிக்காவிலிருக்கும் க்கயானா நாட்டிலிருந்து வந்த இந்தியர் ஒருவர் பழக்கமானார், வேலை பார்க்குமிடத்தில். அவருக்கு வயது சுமாருக்கு ஒரு 50 இருக்கலாம் அக் காலக் கட்டத்தில்.

பிறகு நான் இடத்தை மாற்றிக் கொண்டு மின்னஞ்சல் கொடுத்து விட்டு வந்ததோடு சரி. இட மாற்றலுக்குப் பிறகு ஆறு வருடங்களாக எந்தவொரு தொடர்புமில்லை. திடீரென்று ஒரு நாள் அவரிடமிருந்து ஒரு மின்னஞ்சல், நலம் விசாரித்து அதன் பிறகு மீண்டும் எங்களோட தொடர்பு இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிக்கிறது. ஆனால், பழகிய காலத்தில் நிறைய பேசியிருக்கிறோம், காலை எட்டுலிருந்து மாலை 7 மணி வரையிலும்.

அவரிடமிருந்து எனக்கு இந்த ஃபார்வேர்ட் மின்னஞ்சல் கிடைக்கப் பெற்றேன் இன்று காலை, படித்ததும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் போல தோணியது அதனால் இங்கே உங்களின் பார்வைக்கு. ஆங்கிலதிலிருந்து தமிழுக்கு பிரிதொரு சமயம் மொழி பெயர்க்கலாம். ஏற்கெனவே படிக்க கிடைக்கப் பெற்றவர்கள், லூசுல விட்டுடுங்க :-).

....The other day a young person asked me how I felt about being old. I was taken aback, for I do not think of myself as old. Upon seeing my reaction, she was immediately embarrassed, but I explained that it was an interesting question, and I would ponder it, and let her know.

Old Age, I decided, is a gift.

I am now, probably for the first time in my life, the person I have always wanted to be. Oh, not my body! I sometime despair over my body, the wrinkles, the baggy eyes, and the sagging butt. And often I am taken aback by that old person that lives in my mirror (who looks like my mother!), but I don't agonize over those things for long.

I would never trade my amazing friends, my wonderful life, my loving family for less gray hair or a flatter belly. As I've aged, I've become more kind to myself, and less critical of myself. I've become my own friend. I don't chide myself for eating that extra cookie, or for not making my bed, or for buying that silly cement gecko that I didn't need, but looks so avante garde on my patio. I am entitled to a treat, to be messy, to be extravagant. I have seen too many dear friends leave this world too soon; before they understood the great freedom that comes with aging. Whose business is it if I choose to read or play on the computer until 4 AM and sleep until noon?

I will dance with myself to those wonderful tunes of the 60&70's, and if I, at the same time, wish to weep over a lost love ... I will.

I will walk the beach in a swim suit that is stretched over a bulging body, and will dive into the waves with abandon if I choose to, despite the pitying glances from the jet set. They, too, will get old. I know I am sometimes forgetful. But there again, some of life is just as well forgotten. And I eventually remember the important things.

Sure, over the years my heart has been broken. How can your heart not break when you lose a loved one, or when a child suffers, or even when somebody's beloved pet gets hit by a car? But broken hearts are what give us strength and understanding and compassion. A heart never broken is pristine and sterile and will never know the joy of being imperfect.

I am so blessed to have lived long enough to have my hair turning gray, and to have my youthful laughs be forever etched into deep grooves on my face. So many have never laughed, and so many have died before their hair could turn silver.

As you get older, it is easier to be positive. You care less about what other people think. I don't question myself anymore. I've even earned the right to be wrong.

So, to answer your question, I like being old. It has set me free. I like the person I have become. I am not going to live forever, but while I am still here, I will not waste time lamenting what could have been, or worrying about what will be. And I shall eat dessert every single day (If I feel like it) .

MAY OUR FRIENDSHIP NEVER COME APART ESPECIALLY WHEN IT'S STRAIGHT FROM THE HEART! MAY YOU ALWAYS HAVE A RAINBOW OF SMILES ON YOUR FACE AND IN YOUR HEART FOREVER AND EVER! FRIENDS FOREVER!...
.

Related Posts with Thumbnails